Tweede wereldoorlog onvergelijkbaar

Covid-19

Vanaf het moment dat het huidige Corona virus wereldkundig is gemaakt, zijn er mensen die covid-19 een zeer ernstige ziekte vinden en instemmen met de maatregelen die opgelegd worden. Er zijn ook mensen die van mening zijn dat de ziekte niet ernstig is en de opgelegde maatregelen buiten proportioneel. Beide kampen zoeken naar argumenten en staan positief tegenover onderzoeksresultaten die aansluiten bij hun mening. Ieder argument wordt gebruikt en de kampen wijzen naar elkaar om aan te geven dat het andere kamp angst zaait en kwade bedoelingen heeft. Deze wedloop om het gelijk wordt steeds grimmiger en zal nog voortgezet worden.
Mensen die niet bij een van de kampen aangesloten zijn, worden onder druk gezet om een keuze te maken of moeten zich verantwoorden. Kortom, iedereen heeft wel te maken met de gevolgen van covid-19 en daarop volgt dat veel mensen zich steeds slechter gaan voelen.

Bedrijven komen in de problemen of moeten sluiten, reguliere zorg komt in het geding, mensen worden ziek, mensen sterven, het is crisis, het sociale leven is ernstig ontregelt en de kwetsbare mensen hebben het zwaarder dan voorheen. Een deel van de niet kwetsbare mensen ergert zich, over de oneerlijkheid dat ook zij moeten “lijden” onder de beperkingen en verzetten zich daartegen. Er zijn dwangmaatregelen en beperkingen die iedereen raken en afhankelijk van je persoonlijke of zakelijke situatie heeft dat meer of minder impact.

Het zijn niet de omstandigheden die de oorzaak zijn van je slechte gevoel, het is ook niet de schuld van covid-19 of de regering! Het is de manier waarop je met deze situatie (of andere situaties) omgaat, dat bepaalt je gevoel. Natuurlijk mag je toegeven aan negatieve gevoelens als je hard wordt geraakt door een bepaalde gebeurtenis, laat dat wel in de juiste proporties zijn. Heb je daar problemen mee, dan is NLP-coaching voor jou een goede optie.

De strijd om het gelijk

Het is verstandig om kritisch de ontwikkelingen te volgen en respect te hebben voor afwijkende meningen. Je kunt het erover eens zijn dat je het oneens bent en met elkaar communiceren wat jouw reden is om bepaalde argumenten in de discussie te gebruiken. In principe is een argument onwaar tot het onweerlegbaar is bewezen. Respect betekend ook dat je het niet op de persoon speelt, het gaat om de argumenten. Mensen dom, arrogant of erger benoemen staat los van argumenten en kaatst wat mij betreft terug naar de mensen die een ander zo benoemen. Naast respect is er ook gelijkwaardigheid.
Hou je aan de spelregels van een debat of benader het als een filosofisch gesprek. Speel het niet op de persoon, hetzelfde geldt voor grof taalgebruik. Toespelingen op of verwijzingen naar niet ter zake doende onderwerpen die kwetsend kunnen zijn voor de tegenpartij, worden als disrespectvol gezien en horen niet thuis in een debat. Helaas zijn er individuen die altijd gelijk willen hebben ten koste van (bijna) alles. Deze mensen zoeken overal munitie voor hun strijd om het gelijk en weet je wat, dan zijn er alleen maar verliezers!

Tweede wereldoorlog

Al te makkelijk maakt een enkeling krachtige vergelijkingen die ieder echt weldenkend mens de haren te hemel doen rijzen en vervullen van afkeer. Het getuigd bijvoorbeeld van een volledig gebrek aan eigen inzicht, respect, kennis van zaken en inlevingsvermogen om de huidige situatie te vergelijken met de vervolging van een aantal bevolkingsgroepen en/of het totaal van verwoesting, chaos en leed voorafgaand, tijdens en na de Tweede wereldoorlog.
En toch is het de afgelopen maanden gebruikelijk (door een beperkt aantal angstige of onnadenkende mensen) om de opgelegde maatregelen voor het coronavirus te vergelijken met aspecten van de Tweede Wereldoorlog.
We hebben het over een verschrikkelijke oorlog, over soldaten die vechten aan het front.

Onze welvaart met beperkingen is onvergelijkbaar met genocide en oorlog

Overal zijn er schijnbaar vergelijkingen of paralellen met de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog sloten ze ook de scholen. In de Tweede Wereldoorlog werd er ook gehamsterd. In de Tweede Wereldoorlog werd er ook niet gevoetbald. In de Tweede Wereldoorlog moesten we ook oppassen met wie we contact hadden. In de Tweede Wereldoorlog ook geen grote evenementen (tenminste, geen leuke). In de Tweede Wereldoorlog had je NSB’ers. In de Tweede wereldoorlog was er een avondklok.

Doorzichtig, om een vreemde, beangstigende situatie waarbij slachtoffers vallen, de maatschappij tot stilstand komt, mensen angstig zijn en we beperkt worden in onze (sociale) bewegingsvrijheid te vergelijken met een situatie die we wel kennen en waarin dat allemaal ook gebeurde. Begrijpelijk voor een enkeling en misschien ook om mensen van de ernst van de situatie proberen te doordringen. Doorzichtig, maar volledig misplaatst.

In de Tweede Wereldoorlog werden steden gebombardeerd, huizen verwoest, gezinnen werden op treinen gezet naar werkkampen, waar ze onder mensonterende omstandigheden werden afgebeuld, om vervolgens systematisch te worden vermoord. Mensen stierven van geweld en honger, brandstof en alle basis goederen ontbraken. De wanhoop was onmetelijk, de angst verlammend en het verdriet spoelde als een tsunami over de getroffen landen inclusief de landen van de agressors.  

Momenteel worden mensen ziek, sterven. Verliezen hun baan. Bedrijven gaan failliet. Het is crisis. Maar het is onvergelijkbaar met de gruwelijkheid en de alles verscheurende onmenselijkheid van oorlog.
Alleen met een verknipt historisch bewustzijn kun je het verplichte huisarrest van nu (waarbij je de beschikking hebt over onder andere Netflix en online eten kunt bestellen bij je favoriete restaurant of supermarkt) vergelijken met het onderduiken op de zolder van vreemden zodat je niet wordt vermoord door de Bezetters. Hoe voor de hand het ook ligt om te vergelijken, het ene lijden is het andere niet. De ongekend mensonterende, uitzichtloze en van gekte doorspekte gruwel die mensen in gevangenkampen, concentratiekampen en vernietigingskampen is overkomen zijn met geen pen te beschrijven en met niets en dan ook niets te vergelijken.

Wat is de vijand

Net zomin als het ene verklikken het andere is. Sinds de Tweede Wereldoorlog worden mensen die klikken NSB’ers genoemd. Mensen die de collaborateurs aangaven werden “echte vaderlanders” en helden genoemd. En ook nu weer, tijdens de coronacrisis, is het gebruik om mensen die het wagen een kliklijn te bellen over anderen die zich niet aan de maatregelen houden, weg te zetten als collaborateurs. Een vreemde reactie, want daarmee insinueer je dat mensen die zich niet aan anderhalvemeter-afspraken houden en gezellig in een grote groep feesten een soort verzetsstrijders zijn die voor onze vrijheid vechten. Maar ze strijden tegen maatregelen, niet tegen het virus.

Discussieer naar hartenlust, filosofeer en debatteer tot je een ons weegt en laat iedere vergelijk met de Tweede wereldoorlog achterwege, je verspeelt hiermee wat mij betreft je geloofwaardigheid en je waardigheid. Weldenkende mensen maken gebruik van passende vergelijkingen.

Het beste cadeau voor jou

Voel jij je slecht door de huidige situatie, zetten mensen je onderdruk om een bepaalde mening te accepteren? Heb je moeite om je draai te vinden in deze Coronatijd? Is het moeilijk voor je om over de toekomst na te denken zonder je zorgen te maken of angstig te worden?

Ben jij een van de mensen die het moeilijk vinden om gepast te reageren en altijd je gelijk wilt krijgen ten koste van alles?

Ben je een van de mensen die met een dagelijkse angst te maken heeft door de huidige situatie, dat kan angst zijn van het virus, om ziek te worden en/of dood te gaan? Ben je bang voor de vaccinatie of bang en/of bezorgt over de opgelegde beperkingen en maatregelen?  

Dan is mogelijk een NLP-coachtraject of zijn een paar sessies Hypnotherapie een goede investering voor je innerlijke rust. Na een van deze trajecten kijk je weer vol vertrouwen naar de toekomst en zie je kansen en mogelijkheden die nu onzichtbaar zijn. Vraag hier een volledig vrijblijvend (telefoon) gesprek aan om je mogelijkheden te bespreken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *