Wat is NLP

Wat is NeuroLinguïstisch Programmeren™? (NLP zelf is geen Therapie!)
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) wordt gedefinieerd als de studie van de structuur van subjectieve ervaring en wat daaruit kan worden berekend, het is gebaseerd op de overtuiging dat al het gedrag structuur heeft. Therapeuten als Virginia Satir, Milton Erickson en Fritz Perls hadden verbluffende resultaten bij hun cliënten. Zij waren enkele van de succesvolle bijzondere mensen van wie de taal- en gedragspatronen door Richard Bandler zijn gebruikt om formele modellen te bouwen. Deze modellen paste Bandler vervolgens toe op zijn werk.
Omdat deze modellen formeel zijn, kunnen ze ook worden voorspeld en berekend. Patronen die mogelijk niet beschikbaar waren in het werk van deze therapeuten, konden worden berekend op basis van de formele representaties die Bandler had gemaakt. Nieuwe technieken en modellen werden (en worden nog steeds) ontwikkeld.
Omdat de modellen die NLP vormen  beschrijven hoe het menselijk brein werkt, worden ze gebruikt om ze te onderwijzen. NLP is geen diagnostisch hulpmiddel. Het is alleen toepasbaar en daarom alleen ervaringsgericht.
Goed opgeleide neuro-linguïstische programmeurs (alleen de beste NLP trainers) zullen altijd lesgeven door installatie, niet door techniek na techniek te onderwijzen. Technieken verouderen zichzelf te snel om het veld van NLP te baseren  op een reeks technieken. Het is gebaseerd op de houding, de modellen en de vaardigheden die het mogelijk maken om constant nieuwe technieken te genereren die effectiever zijn en sneller werken.
Neuro-Linguïstisch Programmeren  is speciaal gemaakt om ons in staat te stellen magie te beoefenen door nieuwe manieren te creëren om te begrijpen hoe verbale en non-verbale communicatie het menselijk brein beïnvloeden. Als zodanig biedt het ons allemaal de mogelijkheid om niet alleen beter met anderen te communiceren, maar ook om meer controle te krijgen over wat wij beschouwen als automatische functies van onze eigen neurologie.