NLP opleidingen

Tijdens een NLP-opleiding van NLPcoaching4you, leer je krachtige technieken waarmee jij jezelf en ook andere mensen kan beïnvloeden. NLP is een Metadiscipline en is veelal bekend om af te komen van slechte gewoonten of psychische problemen.
Minder bekend, terwijl NLP daar wel vaker voor wordt gebruikt, is het gebruik van NLP technieken om nog beter te worden in de dingen die je doet. Bijvoorbeeld: een betere sportprestatie leveren, een betere partner zijn, een betere therapeut zijn, een betere artiest zijn, beter zaken doen, enzovoorts. Het staat los van wat dan beter is? Je kan het bereiken door: belemmeringen uit het verleden te neutraliseren; krachtige momenten uit het verleden als resources gebruiken; negatieve gevoelens in het heden kunnen neutraliseren en een goed gevoel oproepen wanneer jij dat wilt; betere keuzes maken, intuïtief en onbewust; de juiste mentale voorbereiding hebben voor komende prestaties (kan iets groots of klein zijn).
En misschien het belangrijkste wat het gebruik van NLP aan kan bijdragen is het worden van een ontspannen en gelukkig mens
Wat je dagelijkse bezigheden ook zijn ( van professionele of recreatieve sporter, student, diegene die belast is met het huishouden, manager, therapeut, koning of generaal in het leger), je krijgt inzicht in je eigen denkproces en hoe denkprocessen in het algemeen werken. Welke invloeden van buiten af bepalen jouw gevoel en hoe zorg je ervoor dat jij zelf controle over je gevoel krijgt en vast kan houden.
Wij hebben allemaal wel eens tijdens het lezen van een boek of bij het luisteren naar een verhaal, dat wij wegdromen en in een andere stemming of gemoedstoestand komen. Dat kan bijvoorbeeld: gemotiveerd, verbaast, opgewonden, verdrietig ,rustig, bang of gelukkig zijn. Hoe dat kan ervaar je bij het behandelen van “taalpatronen”. Er zijn taalpatronen die de communicatie duidelijker maken en er zijn taalpatronen die gericht zijn op het beïnvloeden van elkaar.
   
Voorafgaand aan de deelname van de officiële gecertificeerde NLP-practitioner of de gecertificeerde NLP-master opleiding  is er een (telefonisch) intake gesprek. 
NLPcoaching4you behoudt zich het recht voor om, zonder verdere opgave van reden, mensen geen toestemming te geven om deel te nemen aan een van de opleidingen, trainingen, introductiebijeenkomsten of workshops.