NLP opleidingen

Het bijzondere van NLP is dat er nog steeds verbetering van de technieken plaatsvindt. Specialisatie van individuele trainers binnen The Sociëty of Neuro Programming levert data op die vertaalt kan worden in een nieuwe opzet voor de optionele onderdelen van een NLP opleiding. NLPcoaching4you draagt zorg voor een training, conform de eisen van The Sociëty of Neuro Programming, waarbij ook ruimte is voor andere denkbeelden en het veranderende wereldbeeld. Dit kost tijd en energie en daarvoor nemen wij de tijd die noodzakelijk is.
 Ook is er de mogelijkheid dat wij op verzoek en in overleg trainingen geven op afwijkende tijden en dagen mits de belanghebbenden de organisatie daarvan overnemen.
Met plezier melden wij dat onze coaching en Hypnotherapie sessies door kunnen gaan.

NLP Practitioner

NLP Practitioner (gecertificeerd), 3 weekenden, (vrijdag, zaterdag en zondag van 9:30 uur tot 17:00 uur),
investering € 2225,– excl. BTW
In deze NLP-opleiding word je meegenomen in een bijzonder ontwikkel en veranderingsproces. Ieder weekend van deze fantastische opleiding krijg je direct toepasbare nieuwe technieken en inzichten mee. Je kan daar direct mee aan de slag. Om jezelf en anderen te begrijpen zou iedereen een NLP Practitioner opleiding moeten volgen, je wordt er een completer en gelukkiger mens van. 
Inhoud van de opleiding:
-Eerste weekend. Dit weekend staat in het teken van het leren en oefenen met direct toepasbare krachtige NLP-technieken, die je persoonlijk effectiviteit, je functioneren en je levenskwaliteit verbeteren. Je krijgt inzicht in de uitgangspunten en grondbeginselen van NLP, noodzakelijk om de NLP-technieken en de werking daarvan structuur te kunnen geven. Wat is NLP en hoe is NLP ontstaan. Je krijgt uitleg over de samenstelling en werking van het menselijke brein. Wat is een wereldbeeld, wat zijn overtuigingen en is het belangrijk om dat te weten? Je leert wat de rol van de zintuigen binnen NLP is. Hoe werken gevoelens van onder andere angst, plezier, geluk en op welke manier volgt daarop een actie. Wat zijn Submodaliteiten en wat is hun rol binnen de NLP-technieken. Je leert ongewenste gevoelens te controleren, bij jezelf of om anderen te helpen. Een weekend vol informatie en vooral veel oefenen.
-Tweede weekend. Dit weekend staat in het teken van communiceren. Je leert hoe communicatie echt werkt aan de hand van het NLP-communicatie model. Wij gaan de diepte in om te ervaren wat je met communicatie op de NLP manier kan doen. Je leert concreet, helder en excellent communiceren en je leert een manier van communiceren waarbij je op een onbewust niveau veranderingen bij jezelf en anderen tot stand kan brengen. Wat is het Meta-model en wat is het Milton-model. Je leert de belangrijkste NLP-taalpatronen en oefent daarmee. Dit weekend maak je ook kennis met hypnose, wat hypnose is en waar je het voor kunt gebruiken. 
-Derde weekend. Dit weekend staat in het teken van het behalen van doelen en het in kaart brengen van denkprocessen. Op welke manier kan je de juiste beslissing nemen. Je leert het krachtige NLP-verandermodel. Het “TOTE” model is bruikbaar om er achter te komen of je denkproces bijgesteld moet worden. Met “Chuncken” breng je andere dimensies en ideeën in een vastgelopen gedachtegang. Dit weekend gaan wij ook werken met tijdlijnen. Hoe ziet jouw tijdlijn er uit, kan je invloed uitoefenen op je toekomst en hoe maak je optimaal gebruik van de positieve gebeurtenissen uit het verleden? Wij gaan dat uitzoeken, opslaan en optimaliseren. De negende dag van de opleiding staat in het teken van het examen waarbij je de kans krijgt je kennis en ervaringen te delen over wat je geleerd hebt in deze licensed NLP Practitioner opleiding. Daarna een feestelijk afronding van de NLP Practitioner.
Na de examendag ontvang je op verzoek het officiële internationale Licensed NLP Practitioner certificaat van The Society of Neuro-Liguistic Programming™ met oorspronkelijke handtekening van Richard Bandler, de grondlegger van NLP.

NLP Master Practitioner

NLP Master Practitioner (gecertificeerd), 3 weekenden (vrijdag, zaterdag en zondag van 9:30 uur tot 17:00 uur),
investering € 2225,– excl. BTW
Deze NLP-opleiding is een verdieping en verbreding van hetgeen je hebt geleerd in de NLP Practitioner. In de NLP Master Practitioner opleiding leer je een aantal compleet nieuwe technieken die je nog meer mogelijkheden geven. Als de Practitioner staat voor koken met een recept dan is de NLP Master Practitioner, koken met ingrediënten. 
Inhoud van de opleiding:
-Eerste weekend. Experimenteren met de eerder geleerde technieken uit de NLP Practitioner waarbij wij de protocollen loslaten en experimenteren of vergelijkbare of betere varianten te bedenken zijn. Het werken met zogenoemde breinfilters, Meta-programma’s, is een rode draad in de NLP Master Practitioner opleiding en dit weekend besteden wij daar extra aandacht aan. Meta-programma’s zijn b.v.: Pro-actief of Re-actief; Interne focus of Externe focus; Handhaving of Ontwikkeling of Verandering. Er is geen goed of fout, Meta-programma’s zijn afhankelijk van de context. In de NLP Master Practitioner leer je Meta-programma’s herkennen en leer je op welke NLP manier instellingen van Meta-programma’s aanpasbaar zijn. Door middel van NLP-interviewtechnieken gaan wij Submodaliteiten in kaart brengen om de State of Mind te optimaliseren en aan te laten sluiten bij de context van een situatie.  
 -Tweede weekend. Om succesvol met Design Human Engineering™ (DHE™) te werken gaan wij dieper in op de werking van het Centrale zenuwstelsel waarbij het Enterisch-, het Somatisch-zenuwstelsel en het Extrapiramidaal systeem aandacht krijgen. Je bent nu klaar om DHE™ te oefenen waarbij ook Neuro Hypnotic Repatterning™ (NHR™) wordt geïntroduceerd. Het zijn technieken die, mits goed toegepast zeer krachtig zijn.
Mensen die de juiste Mindset hebben kunnen vaak de meest bijzondere prestaties realiseren. Met DHA™ en NHR ™ gebruiken wij hypnotische NLP-taalpatronen die het mogelijk maken om je brein en lichaam in de best mogelijke conditie te krijgen. Aandacht voor Deep Trans om chronische pijn en ingebeelde klachten aan te pakken. Met Deep Trans Identification gaan wij bijzondere ervaringen op doen en leren van een gekozen rolmodel. 
-Derde weekend. Omdat deze NLP Master Practitioner opleiding veel indrukken achterlaat bespreken wij de impact op de deelnemers. Hoe kan jij je NLP-vaardigheden optimaal in je dagelijkse leven gebruiken, maak van NLP een werkwoord. Je krijgt nuttige tips om als beginnend NLP-coach aan de slag te gaan.
De opleiding is samengesteld uit elementen die samenkomen op de laatste dag, dan is de puzzel compleet inclusief het onbewuste leerproces wat is geactiveerd. Op een plezierige manier nemen wij gezamenlijk de lesstof en gebruiksmogelijkheden door in het examen. Tijdens de afsluiting word je meegenomen in een Mentale reis naar de toekomst en zie je wat deze NLP Master Practitioner opleiding je gaat geven.  
Na de examendag ontvang je op verzoek het officiële internationale Licensed NLP Master Practitioner certificaat van The Society of Neuro-Liguistic Programming™ met oorspronkelijke handtekening van Richard Bandler, de grondlegger van NLP. 

Korte NLP-opleiding

Korte NLP Opleiding, 5 dagen (1e blok 2 dagen, 2e blok 3 dagen van 9:30 uur tot 17:00 uur),
investering € 1625,– excl. BTW
Deze NLP opleiding behandelt de belangrijkste NLP-technieken en de uitgangspunten van NLP. De training is gericht op de vijf belangrijkste levenstaken.
Inhoud van de opleiding:
-Eerste blok. Uitgangspunten van NLP. Wat moet je minimaal weten en als uitgangspunt accepteren om NLP op de juiste manier toe te kunnen passen.
Je leert verder in dit blok: negatief gevoel neutraliseren; spinning (goed gevoel oproepen en versterken); gevoel van slechte herinneringen neutraliseren; angst voor toekomstige gebeurtenissen wegnemen (b.v. examenvrees, vliegangst, enz); NLP trapoefening (doelen behalen); Swisssh; NLP communicatiemodel; Ankeren; Zintuigen en Submodaliteiten
Deze opleiding is gericht op het direct toepassen van NLP technieken. Na een heldere uitleg en de mogelijkheid tot het stellen van vragen gaan de deelnemers gericht de NLP technieken toepassen zij ervaren en leren hierdoor bewust en onbewust.
-Tweede Blok. Eerst een check hoe in de tussenliggende periode NLP is toegepast en wat het resultaat daarvan is. Wij gaan vervolgens kort door de stof van het eerste weekend en laten die aansluiten bij de vijf levenstaken, deze taken zijn:
∗ je automatisch goed voelen
∗ goed communiceren
∗ doelgericht handelen
∗ goede beslissingen nemen
∗ Genieten van het leven en een goed mens zijn
Ook in deze opleiding de NLP-taalpatronen en uitleg over wat taal in combinatie met ons wereldbeeld voor invloed heeft op onze communicatie en op het effect van onze communicatie. Het Milton model en het Meta model worden besproken en mee geoefend. De laatste dag wordt voor en deel besteed aan de directe toepasbaarheid van wat de deelnemers geleerd hebben. Wij sluiten af met een korte toets om het geleerde nog eenmaal volledig te ervaren.
Vaak worden mensen zo enthousiast tijdens en na een NLP opleiding dat zij anderen willen overtuigen om ook met NLP aan de slag te gaan of gaan de deelnemers mensen in hun omgeving corrigeren of wat dan ook voor irritante dingen doen. In deze opleiding zit bewust en onbewust een leerpatroon om deze ruis of valse toon weg te nemen. NLP is vooral vrijheid en een manier om je goed, gelukkig, tevreden en/of fantastisch te voelen (ook als daar zelfs geen aanleiding voor is). Als mensen vragen hoe jij zo ontspannen kan zijn of zo een vrolijke uitstraling hebt, dan kan je aangeven hoe dat komt. Mensen die hulp nodig hebben kan je vragen of zij geholpen willen worden, als zij dat willen is dat hun vrije keus. 
Op verzoek kan een certificaat van deelname worden verstrekt. Het is geen certificaat van The Society of Neuro-Liguistic Programming™, deze certificaten zijn alleen van toepassing op de NLP Practitioner, de NLP Master Practitioner en de NLP Coach Opleiding.  
Wil je meer informatie over deze opleidingen of wil je weten of een NLP-opleiding iets voor jou is, vraag dan een gratis verkennend gesprek aan.
Ook als je geen opleiding bij NLPcoaching4you gaat volgen kan dit gesprek waardevol voor jou zijn. 
Vermeld in je mail: je naam; je telefoonnummer en de avond waarop je gebeld mag worden. 
Tijdens een NLP-opleiding van NLPcoaching4you, leer je krachtige technieken waarmee jij jezelf en ook andere mensen kan beïnvloeden. NLP is een Metadiscipline en is veelal bekend om af te komen van slechte gewoonten, belemmerende overtuigingen of psychische problemen.
Minder bekend, terwijl NLP daar wel vaker voor wordt gebruikt, is het gebruik van NLP technieken om nog beter te worden in de dingen die je doet. Bijvoorbeeld: een betere sportprestatie leveren, een betere partner zijn, een betere therapeut zijn, een betere artiest zijn, beter zaken doen, enzovoorts. Het staat los van wat dan beter is! Je kan het bereiken door: negatieve beïnvloeding herkennen en neutraliseren; beperkende gedachten uit het verleden wegnemen; krachtige momenten uit het verleden als resources gebruiken; negatieve gevoelens in het heden kunnen neutraliseren en een goed gevoel oproepen wanneer jij dat wilt; betere keuzes maken, intuïtief en onbewust; de juiste mentale voorbereiding realiseren voor komende prestaties (kan iets groots of klein zijn). 
En misschien het belangrijkste wat NLP kan bijdragen is het worden van een ontspannen en gelukkig mens.
Wat je dagelijkse bezigheden ook zijn (van professionele of recreatieve sporter, student, diegene die belast is met het huishouden, manager, therapeut, koning, arts of generaal), je krijgt inzicht in je eigen denkprocessen. Welke invloeden van buitenaf bepalen jouw gevoel en hoe zorg je ervoor dat jij zelf controle over je gevoel krijgt en vast kan houden? Gevoel bepaalt voor een groot deel je gedrag, je doen en laten, de manier waarop je andere mensen, dieren, natuur en milieu tegemoet treedt.
Onze wereld is zeer complex en voorziet onze zintuigen continu van gigantische hoeveelheden prikkels. Ons onbewuste registreert al deze informatie en filtert deze informatie op relevantie. Met NLP kan je jouw onbewuste leren om bepaalde keuzes te maken die beter bij je persoonlijke wensen past.  
Voorafgaand aan de deelname van de officiële gecertificeerde NLP-practitioner of de gecertificeerde NLP-masterpractitioner opleiding  is er een (telefonisch) intake gesprek.
NLPcoaching4you behoudt zich het recht voor om, zonder verdere opgave van reden, mensen geen toestemming te geven om deel te nemen aan een van de opleidingen, trainingen, introductiebijeenkomsten, coaching of workshops.