Kwaliteitzegels

Seals of Quality van The Society of Neuro Linguïstic Programming™. NLPcoaching4you beschikt over de juiste certificaten die kwaliteit en deskundigheid aantonen. Nog belangrijker voor de klanten is dat NLPcoaching4you de juiste licentie bezit. NLP trainer en NLP Master coach Fred van Schaagen is persoonlijk door Richard Bandler, grondlegger van NLP, opgeleid, gecertificeerd en gelicenseerd. 
De door NLPcoaching4you onder licentie uitgegeven certificaten worden internationaal erkend. Laat je niet in de maling nemen door organisaties die in Nederland NLP trainers opleiden, of andere certificaten aanbieden, dat is geen zuivere pure NLP.
Dubbel log SNLP
Seals of Quality
Seal of Quality van The International Association of Professional Conversational Hypnotists. Bij bepaalde processen is een optimale focus of ontspanning van de cliënt noodzakelijk. Op verzoek kan dan Hypnotherapie, Hypnotische trans of Conversationele hypnose ingezet worden. Dat moet veilig en op een verantwoorde professionele manier plaatsvinden. Fred van Schaagen is onder andere in het bezit van een internationale certificering en licentie afgegeven door de IAPCH. Door lid te zijn is de ethische code van de IAPCH  van toepassing. 
International Association of Professional Conversational Hypnotists
Kwaliteitsborging vindt plaats door het lidmaatschap van de Stichting NLP Kring Europa. De Stichting NLP Kring heeft onder andere tot doel de door The Society of Neuro Linguistic Programming™ gecertificeerde coaches en trainers te ondersteunen in hun kwaliteitsverbetering. Het systeem van de kwaliteitsbewaking bestaat uit drie fases: de inhoudelijke kwaliteitsbewaking; actieve kwaliteitsbewaking en; reactieve kwaliteitsbewaking.
NLPcoaching4you onderschrijft de Beroepscode Stichting NLP Kring en verbind zich hierdoor aan de Klachtenregeling Stichting NLP Kring en aan het Tuchtrecht Stichting NLP Kring.
Wij gaan er van uit dat eventuele klachten eerst gemeld worden aan NLPcoaching4you. Als het NLPcoaching4you niet lukt een passende oplossing voor de klant te vinden staat de weg naar de NLP Kring open.
LOGO van NLP kring als kwaliteitszegel als trainer
LOGO van NLP kring als kwaliteitszegel master coach
Zegel kwaliteitsborging
In samenwerking met stichting NLP Kring levert NLPcoaching4you een bijdrage aan het onderzoek van de Neurosofie® Stichting over de werking van het pragmatisme in Neuro Linguïstisch Programming coaching & training. Zo hebben we onderzoek dat de werking laat zien van NLP coaching waarbij duidelijk is geworden dat, bij mensen die ernstig in de problemen zitten, met een pragmatische aanpak in 82% van de gevallen een flinke verbetering merkbaar is. Een inhoudelijke Neurosofische kwaliteitsbewaking is als goed doel erkend. De reden is, en dit is het allerbelangrijkste punt, dat wordt ingezien dat mensen wanneer zij met NLP training of coaching een pragmatische levensstijl aanleren daadwerkelijk de kwaliteit van hun leven verbeteren. Dat betekent dat met NLP en Neurosofie® mensen hun leven wordt verlicht en dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.