Missie en werkwijze

 
De missie van NLPcoaching4you is om zoveel mogelijk mensen, met behulp van zuivere pure NLP, te leren zelfstandig, succesvol en gelukkig te leven. NLPcoaching4you is gespecialiseerd in het wegnemen van beperkingen en belemmeringen die mensen daarbij ervaren. 

NLPcoaching4you heeft in de breedste zin de doelstelling en de plicht de volksgezondheid en/of het maatschappelijk welzijn te bevorderen met NLP waar dit mogelijk is.
De officiële NLP trainingen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van The Society of Neuro-Linguistic Programming™. 
NLPcoaching4you richt zich op de ontwikkeling van haar klanten en de eigen producten.
De aanpak van NLPcoaching4you kenmerkt zich door kwaliteit, enthousiasme, integriteit en professionaliteit in een veilige omgeving.
NLPcoaching4you spant zich er voor in dat door de NLP en hypnotherapie geen schade aan de cliënt of anderen wordt aangericht en dat er geen schade aan het milieu of natuur plaats zal vinden. Als er om wat voor reden twijfel is over de hulpvraag van cliënt of over de intentie om een training of opleiding te volgen kan NLPcoaching4you de hoge kwaliteit van dienstverlening niet garanderen. 
Dit betekent concreet dat NLPcoaching4you in bepaalde gevallen een coachverzoek of deelname aan een training zal weigeren. NLPcoaching4you helpt alleen cliënten die duidelijk te kennen geven, of waar NLPcoaching4you geen twijfel over heeft, de opgedane kennis uit de coaching of opleiding in te zetten voor zaken die binnen de wet vallen of aansluiten bij algemeen geldende waarden en normen. Dit volledig te bepalen door de Master coach/trainer en hypnotherapeut van NLPcoaching4you, zie ook de ethische code.
Kwaliteitsborging vindt plaats door het lidmaatschap van de Stichting NLP kring. De Stichting NLP kring heeft onder andere tot doel de door The Society of Neuro-Linguistic Programming™ gecertificeerde coaches en trainers te ondersteunen in hun kwaliteitsverbetering. Het systeem van de kwaliteitsbewaking bestaat uit drie fases: de inhoudelijke kwaliteitsbewaking; actieve kwaliteitsbewaking en reactieve kwaliteitsbewaking.
NLPcoaching4you onderschrijft de Beroepscode Stichting NLP kring en verbind zich hierdoor aan de Klachtenregeling Stichting NLP kring en aan het Tuchtrecht Stichting NLP kring.
Wij gaan er van uit dat eventuele klachten eerst gemeld worden aan NLPcoaching4you. Als het NLPcoaching4you niet lukt een passende oplossing voor de klant te vinden staat de weg naar de Stichting NLP kring open.
Op het gebied van Hypnose en Hypnotherapie onderschrijft NLPcoaching4you de ethische code van The International Association of Professional Conversational Hypnotists. De Hypnotherapist van NLPcoaching4you heeft een internationale licentie van The International Association of Professional Conversational Hypnotists en is tevens gespecialiseerd in Conversitonele Hypnotherapie, Ericksoniaanse Therapie en Geavangeerde Regressie en Transformationele Hypnotherapie.
In samenwerking met stichting NLP Kring levert NLPcoaching4you een bijdrage aan het onderzoek over de werking van het pragmatisme in Neuro Linguïstisch Programming coaching & training van de Neurosofie® Stichting. 
LOGO van NLP kring als kwaliteitszegel als trainer