Reguliere angsttherapie

Therapie die veelal gebruikt wordt door psychologen bij angststoornissen

1 Cognitieve therapie (deze therapie is gebaseerd op NLP technieken) gaat in op het denkpatroon van de persoon en laat deze inzien dat het angstgevoel het gevolg is van een verkeerde interpretatie van lichamelijke verschijnselen, zoals een versnelde hartslag. Het formuleren van een meer realistischer interpretatie is een groot onderdeel van cognitieve therapie.
2 Gedragstherapie bij een specifieke fobie is gericht op blootstelling van de patiënt aan het onderwerp van zijn fobie, om zo de angstklachten te verminderen. 
(Formele formulering “Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. De kern is de veronderstelling dat irrationele cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van de inhoud van deze irrationele cognities. Grondleggers van cgt zijn Aaron Beck en Albert Ellis. Daarnaast wordt gewerkt met technieken uit de klassieke gedragstherapie. Deze staan bij cgt echter ten dienste van het veranderen van cognities”).

Bovenstaande therapeutische processen (behandelingen) kosten relatief veel tijd maar zijn wel de voorgeschreven behandelingen die je bij een Psychiater of Psycholoog zal krijgen.
Nummer 1 geeft wel voor een aantal mensen resultaten vaak na maandenlange sessies, waarbij de cliënt wordt overtuigd door de behandelaar van de foutieve manier van denken. Het overtuigen van de cliënt kan moeizaam gaan en dat komt de behandelduur niet ten goede. Tussen de sessies moet de cliënt oefenen met de nieuwe manier van denken.
Nummer 2 kan in een klein aantal gevallen werken de cliënt ervaart het als zeer belastend en zal als het wel lukt opgelucht zijn. De ervaring leert echter dat de terugvalkans redelijk groot is. Het kan ook maar bij een klein aantal angsten toegepast worden. Je kan niet met alle angsten geconfronteerd worden zoals: angst voor de dood, een ongeluk krijgen, iemand doden, kind verliezen, neerstorten met vliegtuig enzovoorts.
NLP werkt anders en richt zich op een proces wat vóór het ontstaan van de angstgevoelens plaatsvind. 
Helaas zijn teveel psychologen nog steeds meer onderzoeker (vanuit hun opleiding) dan dat zij snel het probleem aanpakken. Zij willen op een therapeutische manier achterhalen wat de oorzaak is, terwijl het heel onzeker is of hetgeen gevonden wordt ook de werkelijke oorzaak is. Je vindt altijd wel ergens in je verleden een gebeurtenis die traumatisch zou kunnen zijn, of dat echt de oorzaak is zal niet kunnen worden achterhaald, behalve bij PTSS. (steeds meer komt de wetenschap er achter dat het aanleren van angst het gevolg is van meerdere gebeurtenissen die vergelijkbaar zijn, accepteren van het slechte gevoel bij die gebeurtenissen geeft een stapeling en vermenigvuldiging van klachten totdat er een angststoornis is aangeleerd behalve PTSS.)
Tevens is de langdurige veel sessie bevattende methode van een deel van de psychologen gebaseerd op het verzorgen van een vast inkomen die gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraars.
Net zoals meewerken aan de zogenaamde ziekte van medewerkers die fictieve psychische klachten benoemen om zich langdurig ziek te kunnen melden, de psychologen weten best dat het fictief is en maken onterecht vervolgafspraken.
Het is vastgesteld dat er zeer vaak onterecht behandeltrajecten voortgezet worden terwijl de therapeut weet dat hetgeen gedaan wordt geen effect heeft. Zeer veel behandelingen worden gestopt zonder resultaat of omdat de cliënt stopt omdat het averechts werkt.
Let op, dat zijn de slechte psychologen. Ik benadruk dat er ook veel slechte NLP coaches en slechte NLP trainers zijn.
Psychologen declareren altijd alle gesprekken of het werkt of niet, is dat terecht? 
Goede NLP professionals gaan uit van NO Cure, No Pay. Tijdens de eerste sessie mogen cliënten stoppen en ook na de eerste sessie kan de cliënt bepalen of een vervolgsessie wenselijk is. Als de cliënt stopt of geen vervolg wil, dan wordt er niet gefactureerd, volledig zonder kosten. Dat is van toepassing op zuivere NLP coaching bij NLPcoaching4you.